w
w
w

Entradinhas

Entradinhas

Harumaki Salmão com Cream Chesse (2 unidades)

Harumaki Vegetariano (2 unidades)

Harumaki Tradicional Carne com Legumes (2 unidades)

Gyoza (6 unidades)

Ebi Furai (6 unidades)

Shimeji na Chapa

Shitake na Chapa

Mix Shimeji com Shitake na Chapa

Hiya Yako
(Tofú temperado frito)

 

 

gyoza

 

 

Carregando...